Медиите за нас

default

Работата ни през 2013 година

Работата ни през 2013 година
За работата ни по възстановяване на вида в България
За работата ни по възстановяване на вида в България
За работата ни за връщането на ловните соколи в България
За работата ни за връщането на ловните соколи в България
За съвместната ни работа с граждани и институции
За съвместната ни работа с граждани и институции
За пътя, който е изминал орелчето Борил, след лечението му в Спасителния център
За пътя, който е изминал орелчето Борил, след лечението му в Спасителния център
За освобождаването на лешояди, част от Програмата ни за реинтродукция на лешоядите
За освобождаването на лешояди, част от Програмата ни за реинтродукция на лешоядите
За появата от 30 години насам на черен лешояд в България
За появата от 30 години насам на черен лешояд в България
За работата ни за опазване на ливадните блатари и белошипите ветрушки
За работата ни за опазване на ливадните блатари и белошипите ветрушки
За работата ни по възстановяване на вида в България
За работата ни по възстановяване на вида в България
Доброволческа акция, реализирана със събраните дарения от Електронният магазин на Зелени Балкани
Доброволческа акция, реализирана със събраните дарения от Електронният магазин на Зелени Балкани
За работата със студенти от Тракийския Университет - част от програмата за студентски практики на МОН
За работата със студенти от Тракийския Университет - част от програмата за студентски практики на МОН
"Човече, не пожелавай яйцето на лешояда..."
"Човече, не пожелавай яйцето на лешояда..."
"Човече, не пожелавай яйцето на лешояда..."
"Човече, не пожелавай яйцето на лешояда..."