Медиите за нас

default

Работата ни през 2015 година

Работата ни през 2015 година
Първото бебе лешояд на име Първолет полетя към свободата си.
Първото бебе лешояд на име Първолет полетя към свободата си.
белоглави лешояди
белоглави лешояди
Пуснаха на свобода първородния сън на белоглавите лешояди.
Пуснаха на свобода първородния сън на белоглавите лешояди.
Резултати от 39-тото преброяване на водолюбивите птици.
Резултати от 39-тото преброяване на водолюбивите птици.
Зелени Балкани следят със сателит червеногуша гъска.
Зелени Балкани следят със сателит червеногуша гъска.
Еколози поставят предаватели на защитени видове.
Еколози поставят предаватели на защитени видове.
***
***
В Спасителния център за диви животни очакват ловни соколи.
В Спасителния център за диви животни очакват ловни соколи.
Излюпи се първото за 2015 ловно соколче в Спасителния Център.
Излюпи се първото за 2015 ловно соколче в Спасителния Център.