Медиите за нас

default

Работата ни през 2016 година

Работата ни през 2016 година
Виж първите секунди от излюпването на второто брадато лешоядче
Виж първите секунди от излюпването на второто брадато лешоядче
Новоизлюпени лешояди в Кресненския пролом
Новоизлюпени лешояди в Кресненския пролом
Успешна спасителна акция проведоха за бебета керкенези в рудник 1
Успешна спасителна акция проведоха за бебета керкенези в рудник 1
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Редкият белоглав лешояд се завръща в България
Роди се брадато лешоядче!
Роди се брадато лешоядче!
Нощ на прилепите в Стара Загора
Нощ на прилепите в Стара Загора
Белоглав лешояд се излюпи в Котел за първи път от 45 години насам
Белоглав лешояд се излюпи в Котел за първи път от 45 години насам
Печалбар поиска откуп за лешояд
Печалбар поиска откуп за лешояд
Погнаха злосторник, тровил животните в Източни Родопи
Погнаха злосторник, тровил животните в Източни Родопи