Работили при нас

Поля Михтиева

Поля Михтиева

Петя Карпузова

Петя Карпузова

Павлина Христова

Павлина Христова

Валентина Фиданова

Валентина Фиданова

Shane Klark

Shane Klark

Сашка Витанова

Сашка Витанова

Стоян Йорданов

Стоян Йорданов

Тодор Митков

Тодор Митков

Павлина Николова

Павлина Николова

Нели Арабаджиева

Нели Арабаджиева

Доц. д-р Галина Симеонова

Доц. д-р Галина Симеонова

Таня Пимпилова

Таня Пимпилова

Иван Каишев

Иван Каишев

Давид Изкуиердо

Давид Изкуиердо

Полеви координатор към проект "Завръщане на ловния сокол в България"

Борислав Борисов

Борислав Борисов

Добромир Добринов

Добромир Добринов

Евгения Добрева

Евгения Добрева

Иван Иванов

Иван Иванов

Красимира Демерджиева

Красимира Демерджиева

Технически сътрудник. Филолог.
Работи по консервационни и образователни проекти и програми.

Апостол Петров

Филолог.
Преводач към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за кореспонденцията, новините, научните статии и всичко специализирано на английски език. Помага ни и при работата ни с французи. 
email: apetrov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 00 5269

Прочети повече ...