Проекти

default

Работна програма за оказване на научно-методическа и практическа помощ за ограничаване обрастването на водоподаващ канал на АЕЦ “Козлодуй

Период: 2001г.

Финансираща организация: АЕЦ - Козлодуй.

Дейности: Целта на програмата е провеждането на хидробиологични, ботанически (физиологични) проучвания на висшата водна растителност и изготвянето на препоръки за борба с обрастванията на стоманобетонните канали на АЕЦ “Козлодуй”.