Новини

default

Работна среща за устойчивото управление на Деветашката пещера

Първа снимка
13.04.2013
Срещата бе открита лично от Кмета на Община Ловеч – г-н Казанджиев и водена от зам. кмета на Общината – инж. Петков.

По време на срещата Община Ловеч изрази своята готовност да се ангажира с дългосрочното стопанисване и устойчиво управление на пещерата. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че правилните стъпки са подготовката на задание и разработването на План за управление на защитената територия, които обстойно да разпишат мерките, необходими за нейното опазване, и превръщането и в посещаван туристически обект.
Присъстващите експерти изразиха готовността си да съдействат в процеса на разработването на План за управление на природната забележителност, както и да консултират разработването на туристическа инфраструктура, която едновременно да популяризира обекта и да го прави атрактивен, без да нарушава неговото природозащитно и ландшафтно значение.
Представителя на МОСВ – отдел Защитени територии се ангажира Министерството максимално бързо да „придвижи“ по процедурния ред задание и План за управление на пещерата, разработването на които вече са възложени на Община Ловеч.

Използваме случая да благодарим на Община Ловеч за инициативата, както и на всички присъстващи на срещата.

Надяваме се, скандалът със снимките на филма „Непобедимите 2“ в пещерата, само да е допринесъл за катализиране на процеса за планирано, устойчиво управление на пещерата, базирано на ангажиментите на всички заинтересовани институции и организации. Желанието ни е Деветашката пещера да стане пример за устойчиво управление на пещера в България, като демонстрира модел на съвместяване на значението й на национален туристически обект, и международното й природозащитно значение.

За допълнителна информация, от страна на Зелени Балкани:
Елена Стоева – моб. тел. 0887574699, e-mail:
etilova@greenbalkans.org