Новини

Размножителният сезон за белошипите ветуршки в Сакар е в разгара си

Размножителният сезон за белошипите ветуршки в Сакар е в разгара си

08.05.2018
В колонията на редките птици създадена от Зелени Балкани, има около 60 птици и повече от 15 сформирани двойки.
 
Очакването на завръщащите се от миграция белошипи ветуршки е един от вълнуващите моменти за природозащитниците от Зелени Балкани, работещи за възстановяването на популацията на малките сключета у нас.

След като първите птици се завърнаха в гнездовата си територия преди около 2 месеца, екипът следи с нетърпение сформирането на двойките, заемането на гнездилки и снасянето на първите яйца, а след тях и появата на първите малки.

Данните от наблюденията, провеждани в колонията, показват че до момента от миграция са се завърнали поне 60 птици, вече има сформирани поне 15 двойки, които заемат изкуствените гнездилки, поставени от Зелени Балкани и в същото време, в поне 5 от тях, има снесени яйца. Освен директните наблюдения извършвани от екипа, от изключителна полза е и системата за видеонаблюдения, която е изградена в района на колонията, и позволява наблюдения на птиците в реално време.  

Все пак това са първоначални данни и се очаква повишаване на всеки един от посочените показатели с напредване на лятото.
 
Припомняме, че през изминалата година, в района на с. Левка, в Защитената Зона Сакар, част от Натура 2000, в колонията на белошипите ветуршки създадена от Зелени Балкани, като част от проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 гнездиха над 20 двойки от редките соколчета.
 
През 2018 г., усилията на Зелени Балкани за укрепване и подпомагане на популацията на белошпипите ветуршки се подкрепят от фондация EuroNatur.
 
За контакти:
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org