Книги, публикации, сборници

default

Разпространение и численост на белия щъркел (Ciconia ciconia L.) в избрани общини на България - Резултати от VІ-тото Международно преброяване на вида в България 2004-2005

Разпространение и численост на белия щъркел (Ciconia ciconia L.) в избрани общини на България -  Резултати от VІ-тото Международно преброяване на вида в България 2004-2005
Изданието е разработено в рамките на проект "VІ-то Международно преброяване на белия щъркел в България", финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към МОСВ. 
В него са публикувани резултатите от работата на 38 полеви екипа на Зелени Балкани и 49 кметове и кметски наместници, отчели числеността на белия щъркел в общо 1772 населени места (на територията на 74 общини от 17 области) в периода 2004-2005 г. За по-голяма прегледност резултатите се групирани по области и общини, като отчетената численост е отразена и на UTM карти на България. Направено и е сравнение и анализ на тенденциите в числеността на популацията за всяка от общините в сравнение с данните от V-тото Международно преброяване на вида, проведено през 1994г. За всяка община са посочени и броя рискови щъркелови гнезда, изградени върху активни стълбове от електропреносната мрежа, сухи дървета или комини на сгради, които трябва да бъдат обезопасени с платформи.
Изданието е предназначено както за широката публика – експерти и природолюбители, така и за местни власти, експерти на РИОСВ, представители на енергоснабдяване и Национална компания «Железопътна инфраструктура» по места и други заинтересовани лица, които могат да подпомогнат щъркеловата популация с обезопасяване на рисковите гнезда.


Отпечатано в България - 2006г.
ISBN-10:954-9433-06-4
ISBN-13: 978-954-9433-06-07
Език - Български
Размер 
Мека корица 
84 страници
Разпространение и численост на белия щъркел (Ciconia ciconia L.) в избрани общини на България - Резултати от VІ-тото Международно преброяване на вида в България 2004-2005 4.59 MB (pdf) Свали