Проекти

default

Разработване на програма и план за действие за консервация, възстановяване и устойчиво управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на територията на община Нова Загора

Период: 28.06.2007 – 30.10.2007г.
Финансираща организация: Община Нова Загора