Проекти

default

Развитие на Спасителен център за диви животни за бедстващи Червеногуши гъски

Период: 09.2007 – 12.2007г.

Финансираща организация: ЕURONATUR

Дейности: институционално укрепване на Спасителния център за диви животни в Стара Загора.