Проекти

Развитие на гражданското общество в граничните райони чрез изграждане на НПО мрежа за застъпничество

Период: 01.01.2005 - 31.05.2007 г.

Финансираща организация: СЕЕ Тръст.

Дейности: Изграждане на широка регионална коалиция, осигуряваща застъпничество, експертна помощ, юридическа и медийна подкрепа за борба с незаконосъобразните политики, корупцията и антидемократичните практики на местните и регионалните власти.