Новини

Реинтродукция на черния лещояд в България - какво се случва с трите освободени птици?

Реинтродукция на черния лещояд в България - какво се случва с трите освободени птици?

27.09.2018
Изминаха месеци откакто Рига, Боян и Острава, първите три черни лещояда, реинтродуцирани в страната ни откакто вида е обявен за изчезнал като размножителен вид на територията на България през 1980-те, направиха първите си опити за летене. Какво се случва с тях?

Проучване на котелските планини
Боян, най-възрастния от трите освободени черни лешояда, е най-независим и авантюристичен и предприема все по-дълги полети над планините около Котел. Докато Острава и Рига, която е най-младата от трите отгледани в плен птици, стоят близо една до друга и набират увереност в летателните си умения, като правят по-кратки полети и упражняват летателните си мускули.

Откакто излетяха за пръв път никоя от птиците не се е връщала в хака и предпочитат да нощуват поотдлено. Острава и Рига предпочитат местата за почивка на местните белоглави лешояди, където нощува и един див черен лешоят (вероятно от колонията в Дадя, Гърция), който скоро посети месността. Боян е по-неспокоен и избира различни места за почивка, включително едно място в скалите, където често нощуват белоглави лешояди.

Трите птици са снабдени с GPS трансмитери и могат да бъдат засечени във всеки един момент. Екипът на Зелени Балкани и ФДФФ постоянно следи птиците за да се убеди, че се хранят добре и взаимодействат добре помежду си и с други диви и домашни животни. Първият месец е решаващ за птиците, които въпреки че вече направиха първия си полет, все още не са напълно способни да летят и сами да намират храна. В случай, че се появи особена ситуация, екипът ни е готов да действа незабавно.

Намиране на храна
Екипът на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд” редовно поставя храна - зайци, кози и овце, биволи, говеда, коне, карантия, но най-вече домашни прасета, на няколко места в близост до мястото на освобождаване на птиците в планините около Котел. Острава и Рига често са виждани да се хранят сред множеството белоглави лешояди.

Освен че се храни заедно с другите птици, Боян е първата от трите птици, която самостоятелно намира храна, забелязан е заедно с белоглави лешояди да се храни от див източник.
И трите птици се чувстват добре и набират увереност, докато се адаптират към новата среда и търсенето на храна. Ще ви информираме за развитието им през идните седмици и месеци.

Последни новини от 21/09/18
Тези величествени снимки на птиците са направени от Емилиан Стойнов и показват нарастващата увереност на полета на трите птици.

Светло бъдеще за черния лешояд

Ръководен от Зелени Балкани, в съдействие с Фонда за дивата флора и фауна, и партньори от България, Испания и Германия, проектът „Светло бъдеще за черния лешояд” цели да реинтродуцира черния лешояд в България. Екипът ще транспортира и освободи близо 60 птици, някои от които отглеждани в плен, повечето от рехабилитационни центрове за диви животни в областта Екстремадура (Испания), в България, също така ще създаде допълнителни площадки за подхранване, ще увеличи популациите на диви тревопасни, ще подобри условията за гнездене и ще създаде изкуствени гнезда и ще отстрани някои от главните заплахи за лешоядите в страната, като изолиране на електрически стълбове и незаконна употреба на отрови в природата.