Новини

Розово фламинго на Поморийско езеро!

Розово фламинго на Поморийско езеро!

14.11.2010
Птицата е млада и е първата от този вид наблюдавана в района на солената лагуна на Поморие. Така птиците срещани в района на този комплекс от защитени територии стават 269!

Фламингото е наблюдавано от Стоян Йорданов от екипа на Зелени Балкани в Поморие, както и от Йордан Иванов и Елена Иванова.

Друго интересно наблюдение от района на Поморийско езеро от последните дни е една млада кадифена потапница. Любопитното е, че тази година тази рядка птица е пристигнала много по-рано от обичайното.

Дейностите на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро се извършват в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".