Служители

Руско Петров

Руско Петров

Ветеринарен лекар.
Оперативен управител на Спасителния център за диви животни;
Отговорник доставки; Сътрудник прием пациенти и реанимация.

email: rpetrov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 877544