Книги, публикации, сборници

Ръководство за доброволци на Зелени Балкани, 2005г.

Ръководство за доброволци на Зелени Балкани, 2005г.

Ръководството е насочено към младите доброволци на Зелени Балкани. То цели да им предостави информация за същността на доброволчеството и възможностите за участие в различните дейности на организацията.

Отпечанато в България - 2005г.
ISBN 954-9433-04-08
Език - Български
Размер 120/220 мм
Мека корица
Ръковдство за доброволци на Зелени Балкани, 2005г. 1021 Kb (pdf) свали