Книги, публикации, сборници

default

Ръководство за опазване на биологичното разнообразие в територии за отглеждане на тютюневи култури

.
Целта на настоящото ръководство е да представи накратко редки видове животни, обитаващи площите за производство на тютюн, както и биологичното разнообразие в районите, в които се отглежда тютюн, изкупуван от „СОКО ТАБ“  ЕООД. 

Чрез представяне на потенциални заплахи за редките видове и местообитания, както и начини на преодоляването им, целта на Ръководството е да намали въздействието на стопанската дейност върху природата и биологичното разнообразие. 

Биологичното разнообразие (биоразнообразие) включва всички растения и животни на Земята и техните местообитания. То е жизненоважно за човешките дейности, но и те оказват сериозно влияние върху него. 
Неправилното използване и обработване на почвите, отклоняването курса на реките, замърсяването на питейната вода и преексплоатацията на морските ресурси в момента са основните фактори за промяна на биологичното разнообразие.

Настоящото Ръководство е в духа на общата политика на „Сокотаб“ ЕООД за социална отговорност и висок стандарт на работа. Следването на препоръките, разписани в него ще допринесе за опазването на биологичното разнообразие в тютюнопроизводителните райони. Съхраняването на природните ресурси на страната ни от своя страна е необходима предпоставка за устойчиво регионално развитие и просперитет, за които „Сокотаб“ ЕООД се стреми да допринесе чрез своята дейност – www.socotab.com.
Ръководство 1.59 MB (pdf) Свали