Книги, публикации, сборници

default

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008г.

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008г.
Второ, преработено и допълнено издание

Изданието е резултат от съвместната работа на Зелени Балкани, Световния фонд за дивата природа и Министерството на околната среда и водите. 
Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитанията от Приложение 1 от Директива 92/43/ЕЕС. 
Ръководството служи за определяне на местообитанията на терен във връзка с определянето на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, попълването на раздел 3.1 от Стандартния формуляр с информация на НАТУРА 2000, както и за картиране на природни местообитания при изготвяне планове за управление на защитените зони.
Изданието е предназначено за експерти, любители както и за всички, които се интересуват от опазване на природата.


Отпечатано в България - 2009г.
ISBN 978-954-9433-08-1 
Език: Български
Размер 120/220 мм
Мека корица
131 страници
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008г. 7.02 MB (pdf) Свали