Книги, публикации, сборници

default

Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни

Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни
Ръководството представя трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море – обикновен делфин, афала и морска свиня – и начини за тяхното правилно определяне. В приложенията е представена допълнителна информация, насочена към по-специализиран изследвания, свързани с провеждането на аутопсии на мъртви китоподобни; насоки за оказване на помощ на бедстващи живи индивид; поведение при плаване в близост на китоподобни с цел наблюдения и е представен Плана за опазване на китоподобните в Черно море.

Книжката ще бъде разпространена сред целевите заинтересовани страни - еколози на общини, експерти биоразнообразие в РИОСВ, експерти в ИАРА. Доброволци, които желаят да се включат в Мрежата за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни могат да получат екземпляр от ръководството в офисите на сдружението и посетителски център "Поморийско езеро".

Надяваме се това издание да бъде полезно за всички настоящи и бъдещи участници в процеса по проучване и опазване на китоподобните по българското Черноморие!

Електронна версия на ръководството може да бъде изтеглено по-долу.

Ръководството е изготвено и отпечатано в рамките на проект „Създаване на капацитети в българските черноморски общини за реакция при изхвърлени на брега китоподобни”, подкрепен от Секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на Китоподобните бозайници в Черно море и Средиземно море и съседните зони на Атлантически океан).

За контакти:
Димитър Попов
ел. поща: dpopov@greenbalkans.org
тел: 0885 108712
Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни 2.04 MB (pdf) Свали