Проекти

default

SOS – Да спасим последната чаплова колония в Горно Тракийската низина

Период: 2000 – 2001 г.

Финансираща организация: Корпус на мира - България

Дейности: Консервационни и възстановителни дейности за опазване на чапловата колония край с. Конуш. Образователни дейности с местното население.