Новини

Семинар Проучване и опазване на прилепите събра прилепарите от цяла България в село Очиндол, Врачанско

Семинар Проучване и опазване на прилепите събра прилепарите от цяла България в село Очиндол, Врачанско

18.01.2016
На срещата се събранаха най-активните учени, природозащитници и теренни биолози, които работят за проучване и опазване на прилепите в България. 24те участника представиха работата си  за проучване на прилепите в различни защитени територии и други обекти, на територията на цялата страна, обсъдиха постигнатите резултати и планираха нови дейности. Представена бе работата на няколко млади биолози в екзотични страни като Панама, Хавай, Малави, Коста Рика, Иран, Албания и други.

Като част от срещата бе проведено и посещение на една от пещерите в района - Свинската, като бе отчетена числеността на зимуващите прилепите.

Инициатор на Годишните срещи е Боян Петров от Центъра за изследване и защита на прилепите. Организатор на срещата за  2015г. са СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора", в рамките на проект “Д-33-81/10.08.2015 г. - Изграждане на  експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България (NBMS)“, който се съ-финансира в рамките на програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Целта на проекта е да спомогне за обмена на знания и изграждането на нови специалисти, които да са насочат към проучване и опазване на прилепите в страната. Въпреки, че България е една от страните с най-голямо прилепно разнообразие в Европа, броят на хората, работещи за проучване на прилепите е крайно недостатъчен. На практика за много територии и обекти няма достатъчно данни по отношение на прилепите. В страната няма и капацитет за оценка на въздействието на различни инвестиционни предложения върху тази чувствителна група животни. Всичко това е причина за множество проблеми в опазването на тези изключително полезни и застрашени животни.
 
Към новината са използвани снимки на Боян Петров – Център за изследване и защита на прилепите към НПМ - БАН.
 
За допълнителна информация, относно дейностите по проекта:
Елена Стоева - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.orgТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“.
МОСВ, програмен оператор http://www.BG03.moew.government.bg