Новини

Ще има ли прогрес по темата със санирането на сградите и опазването на защитените видове в тях? Развитието до момента...

Ще има ли прогрес по темата със санирането на сградите и опазването на защитените видове в тях? Развитието до момента...

09.08.2016
Един от първите санирани по програмата за енергийна ефективност блок – а именно, блокът на "Гурко" 100 в Стара Загора стана емблитачен, но далеч не едниствен случай...Само в Стара Загора предстои санирането на десетки блокове, а стотици такива активно се санират вече в най-големите градове на страната. Какво постигнахме:
- РИОСВ Стара Загора откликна на сигнала на граждани, внесен от Зелени Балкани и изготви предписание за санирането на блока на „Гурко“ 100, като се ангажира и с няколко проверки на място.
- РИОСВ Стара Загора изпрати и от своя страна писмо до всички РИОСВ относно случая и с препоръка към тях да съобразят Закона за биологичното разнообразие със санирането на сградите на своя територия.
- Община Стара Загора се запозна с проблема, изпрати запитване до МРРБ как да действа, в условията на стартирали обществени поръчки, с конкретни описания и срокове. Секретарят на Общината заяви пред медиите, че Общината няма да предприема нови санирания, без да информира РИОСВ.
- В следствие на сигнала ни и внесеното становище, МОСВ са изпратили писмо до всички Общини, че трябва да бъде извършвано обследване на блоковете за защитени видове, още на ниво „техническо обследване на сградите“.
- Вече имаме обратна връзка от някои Общини, че разглеждат сериозно въпроса и включват обследването на сградите за бързолети и прилепи в процедурите си, за което текат дискусии на местно ниво.
- МРРБ ни изпратиха писмо (7 месеца след писмото ни от януари 2016 и повторно запитване с настояване за отговор), в което заявяват, че са информирани от МОСВ за сериозността на проблема, ще обсъдят въпроса и предприемат мерки и ще търсят екипа на Зелени Балкани за експертни срещи по случая...
- Медиите в Стара Загора отразиха случая, с редица статии и репортажи, за да разяснят на гражданите проблема и нуждата от опазването на защитените видове.

Какво НЕ сме постигнали:
- санирането на блока на Гурко 100 не бе напълно съобразено с предписанието на РИОСВ. Предвид факта, че за нас този блок е просто емблиматичен случай, това не е страшно, ако доведе до решаване на проблема. Все пак бе избегнато санирането на част от проблемните фуги...
- въпреки изразените от Община Стара Загора добри намерения, докато тече цялата кореспонденция и координация по случая, се санирана блока на ул."Августа Траяна", въпреки наличието на десетки двойки бързолети в размножителен период. Санирането не е съобразено със Закона за биологичното разнообразие /нито е предотвратено унищожаването на защитените видове, нито е изкарано разрешително по Наредба №8 за изключения от забраните, предвидени в него. Вероятно положението е подобно и в другите няколко сгради, които се санират в момента и за които не ни достигна капацитет да проверим...
- протекоха и саниранията на другите блокове във всички градове на страната...Става дума за десетки блокове и засегнати буквално хиляди индивиди от защитени видове, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие...
- няма окончателно решение от МРРБ дали ще включи като задължително изискване, обследване за наличието на защитени видове; дали ще бъдат предвидени средства за експретите, които да го правят в бъджета на Програмата /или Общините/; дали след констатиране наличието на защитени видове санирането ще се съобразява, или просто ще бъде озкарвано разрешително по Наредба № 8 за унищожаването на индивидите; дали сега или на следващ етап ще бъдат предвидени компенсаторни мерки;
- въпреки очевидното раздвижване по темата, никоя Община (до момента) не предприела мерки за обследване наличието на защитените видове, а предложението ни за момента е на етап „обсъждане“...
- гражданите все още НЕ желаят присъствието на защитените видове в сградите, не са запознати нито какви видове ги обитават, нито за ползата от тях и ги намират за нежелани „диви съседи“. 

Зелени Балкани приветстват усилията на всички институции, които до момента отговориха на сигнала ни и се ангажираха с обсъждането на мерки за опазване на защитените видове. Предвид факта, че Програмата за енергийна ефективност е в ход, разписани са правилата и сроковете и, решаването на проблема е сложен казус, за чието решаване разчитаме на ангажирането на МРРБ, МОСВ, Общините, РИОСВ и на самите граждани. Не на последно място, разчитаме на всички граждани да поддържат своята добра информираност по темата, за да подкрепят мерките за опазване на защитените видове, което ще им позволи да изпълняват своята уникална екологична функция за борба с „насекомите-вредители“ в селското и горското стопанство – нещо, което е изцяло в полза на самите хора!

Продължават и усилията ни в тази насока, като сме предвидили както съвместна работа с различните институции, така и работа за популяризиране на проблема сред гражданите и повишаване на тяхната информираност за значението на защитените видове. Зелени Балкани планират да разработят и методика, за оценка наличието на защитените видове в сгради, която да се базира на вече отработени такива от Словакия.

За допълнителна информация: Зелени Балкани - тел. 042 622401