Новини

Синьо лято в детски отдел на библиотека Родина

Синьо лято в детски отдел на библиотека Родина

28.08.2019
Ето, че настъпи и нашето последно занимание за това лято в детски отдел на библиотека Родина!

През изминалите десет седмици, се надяваме да сме успели да ви завладеем с тръпката да обичаш природата и да се грижиш за дивите животни. За десет седмици, научихте защо са полезни прилепите, какви видове лешояди е имало в България и какви се срещат сега, научихте по малко за някои видове соколи: ловен, белошипа ветрушка. Разбрахте, че червеногушата гъска, която е световно застрашена  предпочита да зимува по нашите ширини, как колегите от Спасителния център помагат на дивите животни да се излекуват и работят за завръщането на изчезналите от България птици, какво са Натура 2000 зони и видовете животни, кои видове се опазват от директивите им. Играхме на различни игри, свързани с биоразнообразието на страната ни, четохме книжки и редяхме пъзели, а с някои от вас освободихме излекувани в Спасителния център керкенези, щъркели и патици.

Благодарим Ви деца, за това, че сте толкова любознателни и прекрасни, тези питащи очички, ни дават енергия да продължим напред с нашата мисия. Надяваме се, че няма да ни забравите и ще се виждаме и занапред!

Успех и до нови срещи!

За повече информация:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org

Дейността е част от проект "Синьо лято със Зелени Балкани", възможна благодарение на Обществен дарителски фонд - Стара Загора.


Информационните дейности за целевите видове в Натура 2000 зоните са представени от екипа на проект: