Новини

Случаи на бедстващи белоглави лешояди в Сърбия, Македония и България

Случаи на бедстващи белоглави лешояди в Сърбия, Македония и България

08.11.2019
Обменът на информация между организациите, активно работещи за опазването на лешоядите е от изключителна важност, за да може да се обобщят проблемите и данните, събрани от различните региони.

Благодарение на тази успешна комуникация, стана ясно, че този сезон са били намерени бедстващи 11 млади белоглави лешояда, на територията на Сърбия - 7, в Македония 2 и в България също 2 птици. Двете птици, намерени в Берово, Македония бяха рехабилитирани и освободени, като им бе поставена маркировка и сателитни предаватели. Съдействие при акцията оказа и екип на партньорите ни от Фонд за дивата флора и фауна.

Единият от лешоядите в България, бе намерен край Сливен от екипа на Зелени Балкани и след като бе захранен и възстанови теглото си, бе върнат обратно в дивата природа. При освобождаването му беше маркиран и екипиран със сателитен предавател. Другият, който бе наблюдаван край Самоков от екипа на Фонда за дивата флора и фауна, не можа да бъде уловен, въпреки усилията на теренните служители, но видимо птицата бе физически изтощена.

Птиците са излюпени в дивата природа и уловени в момент на физическо изтощение, най-вероятно в следствие на недохранване. Това за пореден път доказва, че освен добрата комуникация, важна е и поддръжката на площадките за подхранване, които се явяват временни спирки при миграцията на лешоядните птици.