Новини

default

Снимките на НЕПОБЕДИМИТЕ в Деветашката пещера са били истинско бедствие за защитените видове в нея!

Първа снимка
12.12.2011

На 10 декември екип на Центъра за изследване и защита на прилепите направи втората си проверка в Деветашката пещера. Целта й бе да се съберат допълнителни данни за състоянието на зимуващите колонии (след първото посещение на експертите на 16-ти ноември, което показа значително намаляване на числеността на прилепите в пещерата).

За съжаление, посещението на експертите потвърди опасенията, които многократно бяха изтъкнати пред българските власти и обществеността. Близо два месеца след започването на снимките, постоянното безпокойство е предизвикало истински погром върху прилепните колонии.

В пещерата са регистрирани едва 10 400 прилепа (за сравнениепрез зимата на 2010 г. в колониите е имало над 35 000 индивида, а максималната отчетена численост на зимуващите в пещерата прилепи е била 60 000 индивида).

Прилепите са в напълно будно състояние – активни и изразходващи последните си „енергийни запаси“.
Открити са мъртви индивиди от 3 вида, очевидно паднали от тавана и с видими белези на изтощение (хлътнали кореми, изтощени подкожни мазнини, намалено тегло, рани).
Два от загиналите индивиди са регистрирани в Червената книга на Световно застрашените видове и посегателството върху тях (включително причиняването на смърт, вследствие на безпокойство) е престъпление според Наказателния кодекс на Република България!
Тъй като, прилепните колонии в момента се намират над подземната реката е възможно броят на умрелите до момента индивиди от защитени видове да е десетки пъти по-голям, но просто телата на животните да са били отнесени от течащите води!

Въпреки, че Продукцията е изнесла цялото си оборудване и материали от защитената територия, последици от дейността има, и те се изразяват в обричането на „гладна смърт“ на голяма част от прилепите в пещерата.

Експертите констатираха, също така, следи от тежка техника, навлязла в тъмната част на пещерата (въпреки уверението на РИОСВ , че има предписание това да не става, и че се осъществява контрол), следи от заваряване и рязане с ъглошлайф и други дейности, които са били свързани с неимоверно високо ниво на шумово замърсяване за зимуващите прилепи.

Остава и построеният към пещерата мост, който позволява в защитената територия директно и неконтролируемо да влизат десетки посетители. Едва броени дни след възстановяване на достъпа до пещарата тя е пълна с посетители – включително развеселени студенти, гърмящи с пиратки!

Интересно е как катакстрофалното въздействие върху прилепите в пещерата не е било забелязано от „постоянно осъществяващите мониторинг“ представители на МОСВ (както се изрази през медиите Началника на отдел „Защитени територии“ в МОСВ – Димитър Стоев).

До момента Центърът за иследване и защита на прилепите и Зелени Балкани сигнализираха всички възможни български и международни институции (съд, прокуратура, МОСВ, РИОСВ, строителен надзор) за закононарушенията, допуснати в пещерата. Откликнаха, обаче, единствено  международните институции, сигнализирани от природозащитниците – представители на Eвропейската комисия, UNEP и EURPBATS изпратиха запитвания по случая до българските власти. До момента няма официално изявление на МОСВ по случая...

За допълнителна информация:
- относно проверката в пещерата - Антония Хубанчева - Център за изследване и защита на прилепите - моб. тел. 0883316946
- относно законарушенията в пещерата - Елена Стоева - Зелени Балкани - моб. тел. 0887 574699.