Новини

Спечелихме от ЯТОТО!

Спечелихме от ЯТОТО!

10.07.2015
Проектът на Зелени Балкани - "ДИВИ СЪСЕДИ" спечели тази седмица 1000 лева от Ятото. Благодарим на всички, които помогнаха това да се случи. Така ще можем да поставим къщички за бързолети и прилепи по санираните панелни блокове в Стара Загора. Но нали не мислите, че само в Стара Загора панелките са дом на тези наши неподозирани съседи?

Поставяне на гнездилки за птици и къщички за прилепи в град Пловдив, които да компенсират унищожаването на убежищата на редки видове, причинено от санирането.

Ето защо от днес започваме нов проект, който ще цели поставянето на подобни домове на дивите ни съседи в Пловдив.  Той се нарича "ДИВИ СЪСЕДИ 2" .

Защо да подкрепите ДИВИ СЪСЕДИ?
- това е проект с РЕАЛНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ МЕРКИ, които ще помогнат за опазване на защитените видове, обитаващи градовете - бързолети, керкенези, прилепи;
- проектът ни цели демонстрирането на действащ модел за поставяне на къщички, който след това може да се последва и от други хора и така да има значителен МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ;
- проектът ни ще компенсира щети, които самите хора сме причинили - като унищожаваме убещита на тези видове или самите тях, при санирането на сградите;
- висококвалифицирания труд за поставяне на гнездилките ще бъде осигурен от доброволци на Зелени Балкани - професионални височинни работници или алпинисти, а на вас разчитаме само за материалите;
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!