Новини

Среща - обучение за разпознаване на видове от приложенията на CITES

Среща - обучение за разпознаване на видове от приложенията на CITES

03.12.2008

Целта на проведената работна среща бе обучение на присъстващите за разпознаване на видове от приложенията на CITES, части от екземпляри на CITES видове  или продукти, които ги съдържат.
Придобитите знания ще бъдат използвани при работата на организациите в съответните страни за ограничаване на незаконната търговия с редки видове.
Работна среща се проведе в Национален парк Białowieza, Полша и беше организирана от полската НПО – Salamandra.

Незаконната търговия с диви видове
Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи търсенето на пазара. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н.т. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.

CITES
CITES представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях.
Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

CEEweb for Biodiversity
Мисията на CEEweb for Biodiversity (или Централно- и Източноевропейска Работна гурпа аз опазване на биоразнообразие) е консервацията на биоразнообразието, чрез подпомагане на устойчиво развитие. В момента CEEweb for Biodiversity е единствената работеща мрежа, която е сформирана и управлявана от природозащитни НПО в Централна и Източна Европа.

Работната група за CITES
Работната група за CITES е основана на 25-27 август 2003 г. в Tirgu Mures – Румъния, като една от организациите-основатели е Зелени Балкани. Понастоящем в групата участват организации от 8 страни от Централна и Източна Европа (Хърватска, България, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна). Работата им е насочена към дейности, които да ограничат въздействието на незаконната търговия върху състоянието на популациите на застрашени видове в дивата природа.
Това се постига чрез изпълнение на изискванията на CITES и Регламентите на ЕС за търговия с диви видове, както и на съответното национално законодателство.


За повече информация:
Елена Тилова – etilova@greenbalkans.org