Новини

Среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България

Среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България

01.11.2017
В периода 24-25 октомври, Природозащитен център „Ломовете“ в с. Нисово беше домакин на експертна среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България. Срещата беше организиране от Клуб Приятели на Народен Парк „Русенски Лом“ в рамките на проект DANUBEPARKS Connected.

Експерт от Зелени Балкани представи проект „Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Като част от дейностите на проекта беше проведено проучване и обезопасяване на електропреносната мрежа в целевите райони на проекта – защитени зони „Сакар“, „Бяла река“ и „Крумовица“. Изолирани бяха над 200 стълба. Допълнително бяха проведени редица експертни срещи включително с международно участие, както и учебно пътуване до Германия с цел запознаване с опита и най-добрите практики по темата. Постигнатите резултати от проекта бяха високо оценени от участниците в експертната среща от дирекции на природни паркове, консултантски фирми, НПО и електроразпределителни дружества.

През втория ден на срещата експерт от Областен информационен център Русе представи потенциалните финансовите механизми от ЕС, които са възможност за реализация на дейности по обезопасяване на електропреносната мрежа. Участниците се обединиха около нуждата от действия по обезопасяване на енергийната мрежа не само в границите на защитени територии и зони, а и извън тях.