Новини

Срещу заграбването и унищожаването на горите

Срещу заграбването и унищожаването на горите

20.12.2008

Парламентът готви и още една придобивка за инвеститорите, посочват от коалицията. Според неправителствените експерти, когато използват терени за ски писти и съоръжения в държавни гори, инвеститорите ще получат облекчения, които ще им спестят над 200 млн. лв.

Най-печеливши от промяната на Закона за горите ще са фирмите - собственици на горски имоти, е мнението на коалицията. В момента те трябва да заплащат такси, които включват стойността на дървесината в насаждението, 70% от базовата стойност на земята, стойност на един пазарен регулатор (между 1000 и 10 хил. лева на декар) и стойността за залесяване и отглеждане на нова гора със същата площ. Освен това те трябваше да имат решение по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, както и одобрен Подробен устройствен план.

Според готвените промени в Закона за горите тези инвеститори няма да заплащат нищо. Процедурата ще включи изработване на едно план - извлечение, което се одобрява от държавните лесничейства или горски стопанства намясто. Така под формата на просеки за писти и лифтове, инвеститорите могат да изсекат на голо цялата си гора, даже и впоследствие тези територии да не се използват за писти.

Най-много са спечелили тези, които замениха гори с държавата и общините през последните пет години, коментират от коалицията. Например в Паничище (Рила), Говедарци-Искровете-Мальовица (Рила), Кулиното (Пирин), Перелик (Родопи). Но за инвеститорите, които все още не са сключили сделките, не всичко е загубено. Те ще могат да го направят в рамките на 9 месеца след приемането на закона.

Готвените промени в Закона за горите ще позволят също председателят на Държавна агенция по горите да продава държавни гори по свое усмотрение.

И за да са доволни всички, депутатите искат да удължат ловния сезон за водоплаващи птици. Само преди два месеца парламентът прие закон, в който удължаване на тези срокове беше отхвърлено. В резултат на новите попрваки ще се увеличи бракониерството и безпокойството на световнозастрашени видове птици. Това автоматично ще доведе до бързи санкции от страна на Европейската комисия, както показва примера на държави като Кипър и Малта.

Но това няма значение за ловуващия "елит", защото глобите ще плати данъкоплатецът.


Още за особеностите на националния лов в България от Медияпул:
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=147077&srcpos=2

Източник: Блулинк