Новини

Сряда в детски отдел на библиотека Родина Стара Загора

Сряда в детски отдел на библиотека Родина Стара Загора

24.07.2020
Темата на презентацията беше китоподобните в България.

Запознахме децата с трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море. С тяхната биология и екология, със заплахите, които ги застрашават и средствата, с които се опазват.

От трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море, два са включени в Червената книга на Р България като „Уязвими“. Това са афалата и морската свиня, като същите се опазват и в морските зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Запознахме децата с мобилното приложение http://blackseawatch.org/, което позволява въвеждането на записи за намерени умрели китоподобни по бреговете на Черно море. Всеки може да помогне в проучването на видовото разнообразие в Черно море. Като въведе информация, ако срещне някой вид.


Срещата ни с децата завърши с образователната игра  за Натура 2000 на Зелени Балкани.

 
За повече информация:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org