Становища

Становище относно: Стартиране на дейностите на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А. - клон България по извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат”

02.04.2019

Във връзка със стартиране на дейностите на Шел по извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат” ,се обръщаме с призив за намеса и осигуряване изпълнението на предписанията...

Прочети повече ...

СТАНОВИЩЕ относно: Изпускане на водите на Шабленско езеро чрез прокопаване на канал в пясъчни дюни за целите на отводняване на Правителствена резиденция Шабла

25.03.2019

В началото на март по време на провеждан редовен мониторинг на влажните зони в района на Приморска Добруджа екипи на Зелени Балкани и други природозащитни организации установиха драстичен спад на нивото на Шабленско езеро.

Прочети повече ...

Позиция относно уволнението на директора на ДПП Русенски Лом

01.12.2017

Зелени Балкани изказва остро несъгласие срещу неправомерното уволнение на директора на ПП "Русенски Лом", г-жа Цонка Христова, доказала своя опит и професионализъм вече 21 години! Категорично подкрепяме г-жа Христова и призоваваме за спиране на политическите назначения и уволнения!

Прочети повече ...

ОТВОРЕНО ПИСМО Опровержение на клевети и неверни твърдения срещу учени и експерти с компетентност в екологията и опазване на околната среда, отправени от Национална асоциация Българско Черноморие във връзка със случая „Калиакра"

17.10.2017

Отворено писмо във връзка със случая "Калиакра" и Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост в България
Във връзка с поредните клевети и неверни твърдения от "Национална асоциация Българско Черноморие", авторите и издателите на Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост в България изготвиха ОТВОРЕНО ПИСМО.

Прочети повече ...

Открито писмо от Коалиция "За да остане природа в България" към Президента на Републиката - Румен Радев, с искане за налагане на вето над промените в Закона за концесиите

26.01.2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С настоящото писмо от Коалиция „За да остане природа в България“ се обръщаме към Вас с изключителна тревога по повод Закона за концесиите, приет на 24.01.2017 г. на второ четене от Народното събрание.

Прочети повече ...

Отворено писмо до МОСВ, относно опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в България

15.03.2016

Във връзка с масираната кампания, целяща да дискредитира и омаловажи работата на природозащитната общност в България, настояваме Министерството на околната среда и водите (в лицето на неговите представляващи и PR отдел) да заеме категорична и активна позиция по клеветите в медиите.

Прочети повече ...

НЯМАМЕ СЕСТРА ;)) или Опит за ПРАВО НА ОТГОВОР по повод на поредните клевети във вестник „Труд“

15.03.2016

Във връзка с поредната статия на вестник Труд, искаме за пореден път да представим фактите, тъй като вестникът упорито отказва да публикува правото ни на отговор, както изисква журналистическата етика...

Прочети повече ...

СТАНОВИЩЕ на Зелени Балканни относно забраните за диво къмпингуване

14.03.2016

Във връзка с дискутираната в обществото забрана за диво къмпингуване, изразяваме своето становище по отношение на ЗИД на Закона за туризма и промените в  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Прочети повече ...

ОТВОРЕНО ПИСМО

01.12.2015

Уважаеми журналисти, уважаеми граждани,
През последните години неправитественият сектор стана обект на масирана кампания за „черен пиар“, в опит да се дискредитират гражданските природозащитни  организации. Целта е да им бъде отнет добрия имидж пред обществото, да бъдат накърнени техните общественозначими каузи и да се омаловажи значимостта на тяхната работа и успехи.
Тези атаки са пряко следствие от активността на неправитествения сектор за опазване на едни от най-ценните природни места в България – Черноморското крайбрежие, националните и природните паркове, горите. Съхраняването на тези обекти е от ОБЩОНАЦИОНАЛЕН интерес и трява да бъде гарантирано безусловно, независимо от личните интереси на бизнесмени, инвеститори, политици, на отделните региони.

Прочети повече ...

Становище на Зелени Балкани във връзка с медийни публикации, уронващи престижа на Федерацията

01.12.2015

Във връзка с публикациите във вестник Труд, Зелени Балкани заявяват, че тя съдържа откровени лъжи.  Зелени Балкани ще се консултират с адвокати за завеждането на дело за клевета и уронване на престижа срещу вестник Труд. Масираната кампания във вестника, тълкуваме като "назакателна акция" срещу организацията за нейната природозащитна дейности, а за конкретен повод - актуалните в момента граждански протести за опазване на националните и природни паркове.

Прочети повече ...

Във вързка с публикации на в. Труд от 25.11.2015 г.

30.11.2015

Относно публикацията във вестник Труд "Зелената Коза Ностра 3" и проектите на Зелени Балкани, свързани с опазването и възстановяването на лешоядите.

Цялата статия има напълно погрешни внушения, които целят манипулиране на общественото мнение и работят срещу гражданите, в лицето на неправителствените организации. Статиите съвпадат с гражданските протести за опазване на защитените територии и са пореден опит да бъдат уязвени работещите организации и да бъде нанесен удар по гражданското общество и демокрацията.

Прочети повече ...

Становище относно: Проект за План за управление на Национален парк Пирин изработен от Пролес Инженеринг ЕООД

22.07.2015

Считаме, че Изпълнителят не се е справил с основните задачи, възложени му в тръжната процедура и не е изработил план, който да гарантира опазването на природата и който да е изследвал в достатъчна степен отрицателните въздействия от изминалите години, нито е събрал нужната изходна информация.

Прочети повече ...

ПРАВО НА ОТГОВОР по отношение на статията „Зелените лапнали над 30 млн. лева покрай „Сребърна“, в-к Труд на 25.02.2015 г.

25.02.2015

В статията   пряко се посочва името на Зелени Балкани. Твърди се, че организацията е  „гушнала“ 30 млн. лева, „имитирайки“, опазване на резервата „Сребърна”,  докато в  същото време, защитената територия е в лошо състояние.
Във връзка с това, екипът на Зелени Балкани категорично заявява:

Прочети повече ...

Информация във връзка с проведен семинар за опазване на китоподобните бозайници - разяснителна информация от екипа на Зелени Балкани

05.08.2013

Уважаеми журналисти и симпатизанти на Зелени Балкани
Във връзка с публикуваните от някои медии информации относно „организиран от Зелени Балкани полудневен семинар за общински еколози на стойност 24-25 000 лв.“,
Ви представяме реалните факти по случая:
 

Прочети повече ...