Становища

Становище на Зелени Балкани относно мафията в търговията със защитени видове

26.08.2011


ДО:
Г- ЖА НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г- Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Г -ЖА МАРГАРИТА ПОПОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г – Н БОРИС ВЕЛЧЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

 

Прочети повече ...