Становища

default

Становище на Коалиция За да остане природа в България във връзка с Посетителския център "Поморийско езеро"

28.08.2020

Община Поморие се опитва да ограничи природозащитните дейности в Поморийско езеро
Коалиция "За да остане природа в България": това е пореден удар срещу гражданските организации


ДО
ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ГР. ПОМОРИЕ

ДО
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАС

ДО
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МАРИЯНА НИКОЛОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

ДО
ДИЯНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" с огорчение съобщава за нов опит да се ограничат природозащитните дейности по Черноморското крайбрежие. В средата на туристическия сезон Община Поморие даде срок до края на септември на сдружение „Зелени Балкани“ да напусне Посетителски център „Поморийско езеро“, в това число да изнесе цялото образователно и природозащитно оборудване.

Като собственик на сградата общината отказва да продължи договора на сдружението за ползване и да осигури продължаване на дългосрочната природозащитна програма в една от най-важните влажни зони в България. Общината в последните години приоритизира други дейности и няма експертен капацитет и опит да продължи природозащитната и образователна работа на центъра и това със сигурност ще намали възможностите за дейностите по опазване на защитената местност Поморийско езеро.

Коалиция „За да остане природа в България“ подкрепя дългогодишната дейност на Сдружение „Зелени Балкани“ по опазване на природата в защитена местност „Поморийско езеро“ и на информационните дейности, свързани с изградения от сдружението посетителски център. Информационните дейности са ключова част от работата по опазване на дивата природа на България, която българите считат за важна част от своето национално богатство. Призоваваме отговорните институции да гарантират природозащитния характер на центъра. Призивът ни към всички любители на природата е да следят дали това ще се случи и да подават сигнали за всички нарушения на природозащитния режим на защитената територия. Независимо от обясненията на Община Поморие как ще организира търг или проект за продължаване на дейността, няма как привлечените нови организации да притежават опита, експертизата и отношението на хората, които работят в района от 25 години.

Природозащитната програма на „Зелени Балкани“ за опазване на Поморийско езеро тече вече 25 години и трябва да продължи. Това са само част от постигнатите резултати:

1. Експертна работа на Сдружението за подготовката на обявяване на ЗЗ „Поморие“;

2. Осъществи най-мащабното научно проучване на района на Поморийски солници;

3. Използвайки челния световен опит, бяха изградени острови за гнездене на редки видове птици, където да бъдат опазени от хищници. Беше осъществен мониторинг и подаване на сигнали за незаконни дейности.

Резултатите са налице - през деветдесетте години на 20 век бяха останали 6 гнездящи двойки гривеста рибарка и видът беше почти изчезнал като гнездящ в България. Двадесет и пет години по-късно числеността на вида само на Поморийско езеро достигна над 3000 гнездящи двойки и видът не само, че беше спасен, но и достигна една оптимална численост, а колонията в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Дейностите допринесоха за повишаване числеността и на други редки и защитени видове птици като саблеклюн, кокилобегач, речна и белочела рибарка и др., както и увеличаване на общия брой видове птици – 271 вида, които обитават през различните сезони солената лагуна.

4. През 2010 от „Зелени Балкани“ беше построен посетителски център на брега на Поморийско езеро по проект, иницииран и изпълнен от „Зелени Балкани“ и финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Световна банка. Община Поморие предостави безвъзмездно терен за изграждане на Посетителския център „Поморийско езеро“, с цел да повиши природозащитната култура на местните общности и да запознава туристите с природните забележителности на региона. През годините Зелени Балкани превръщат Центъра в природозащитна и образователна иституция с модерна експозиция за биоразнообразието с акцент върху орнитофауната, он-лайн система за видеонаблюдение, учебен микроскоп за наблюдение на безгръбначните, видеостена за популярни филми, реалистични макети на защитени видове, зала за презентации и публични изяви, предоставят бинокли и далекогледи, с които посетителите да наблюдават водолюбивите птици и най-важното осигурява компетентна информация от експерти. От изграждането на Посетителски център „Поморийско езеро“ до сега десетки хиляди хора са се запознали с птичето богатство на езерото.

5. Зелени Балкани успяха да включат Посетителски център „Поморийско езеро“ в списъка на 100-те национални туристически обекта.

6. Дейностите на Зелени Балкани в района получиха международната награда "Син глобус" на World Wetland Network (WWN) през 2012 г. С тази реклама Зелени Балкани спомагат за разнообразяване на туристическата дейност в общината.

Коалиция „За да остане природа в България“ е напълно наясно, че като фактически собственик на сградата на Центъра, Община Поморие де юре има право да продължи или не договора със „Зелени Балкани“. Същевременно изразяваме сериозни съмнения, че общината има експертния капацитет да управлява посетителския център така добре, както Зелени Балкани го правеха досега, а волята на донора и цялата идея за изграждането на Центъра е край езерото да има образователен и информационен център.

Освен пропуснати възможности за образователни дейности, експертна дейност и принос към туризма в района, непродължаването на договора показва отношение към гражданското общество от страна на Община Поморие. Сдружение "Зелени Балкани" е активна гражданска организация и редовно подава сигнали до институциите за незаконни дейности в района на Поморийското езеро. Неговата дейност спомага това малко кътче природа по нашето Черноморско крайбрежие да бъде опазено от бракониерство и застрояване. Липсата на политическа подкрепа за работата на Зелени Балкани от страна на общината е индикатор, че в общината надделяват апетитите за застрояване на района на Поморийското езеро. И прогонването на активната гражданска организация, създавала Центъра, от общината е една от стъпките това да бъде осъществено.

Природозащитната коалиция подкрепя петицията за продължаване на информационните и природозащитни дейности на Зелени Балкани в Посетителски център „Поморийско езеро”: https://www.peticiq.com/283261


Коалицията „За да остане природа в България” е основана от, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.