Становища

default

Становище на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” относно позицията на България гласувала против пълната забрана за търговия с тюленови продукти на територията на Европейския съюз

08.04.2009

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Становище на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” относно позицията на България гласувала против пълната забрана за търговия с тюленови продукти на територията на Европейския съюз

Уважаеми дами и господа,

В началото на месец април десетки международни природозащитни организации от цял свят алармираха за странната позиция на България, гласувала против, относно предложението на ЕС за тотална забрана на търговията с тюленови продукти на територията на Общността.

При този комерсиален улов ловците на тюлени одират кожите на животните и изхвърлят труповете в океана или ги оставят на леда. Едно такова „ползване” на ресурсите в никакъв случай не може да се нарече „устойчиво”. Някои балтийски и скандинавски страни са против тази забрана поради други причини (като местни традиции в лова на тюлени или контрол на отбора при тюлените).

По-голяма част от страните и обществеността в Европа, както и останалата част от развития свят се противопоставят на това най-масово и безсмислено избиване на морски бозайници на планетата.

Ежегодно в Канада около 300 000 малки тюленчета, предимно на възраст от 12 дни до 3 месеца, биват пребивани, налагани с тояги и застрелвани заради кожите им. Това е най-масовото избиване на морски бозайници в света. Шокиращо голям брой от тези малки тюленчета - 42%, биват одирани живи. Канадското правителство не отчита хилядите малки, които биват отстрелвани и се опитват да избягат в морето, където умират. През последните години се отчита висока смъртност при малките на гренландските тюлени в Канада в резултат на глобалното затопляне, и въпреки това Канада отказва дори да намали лова на малки тюленчета!

Поради географските особености и екстремните метеорологични условия в Канада е невъзможно малките тюленчета да се убиват по хуманен начин. Доклади още отпреди 60 години изготвени от ветеринари и други експерти в областта са доказали това, а Канадското правителство продължава да толерира тази жестокост с години, по политически причини.

Този ежегоден комерсиален лов на тюлени няма абсолютно нищо общо с туземния лов на тюлени в Канада. Туземците убиват предимно пръстенчати тюлени, убиват само онези, които са им нужни за набавяне на храна, и консумират всички части на животното. Това, което се разпространява от официалната Канадска делегация в ЕС е напълно погрешно, като се прави опит да се убедят правителствата, че туземците ще страдат ако комерсиалният улов на тюлени в Канада бъде преустановен, докато в действителност всички ловци на тюлени са предимно ирландци, шотландци и канадци от френскоговорящата част на страната, които печелят едва 0.5% до около 2%-5% от своите годишните приходи за убиването на тюлени.

Наскоро Канада стартира втората най-кървава фаза от комерсиалното ежегодно клане на тюлени в територията наричана „крайбрежния фронт” (водите близо до Ню Фаундленд и Лабрадор).

Представяме Ви изявление от Ребека Алдуърт (Директор на Humane Society International), направено докато наблюдава лова на тюлени вчера:

"Въпреки уверенията на Канада, че тази година уловът на тюлени ще бъде хуманен, документирахме толкова много жестокост, че е направо непоносимо. Ловците на тюлени стреляха по животните във водата, без дори да се погрижат за ранените екземпляри." "Толкова много малки бяха многократно прострелвани преди още ловецът да ги е доближил, а разбирайки, че тюленчето е все още в съзнание той го пребиваше до смърт с дървена тояга. На ранените тюлени бе позволявано многократно да се потапят под водата, оставяни да умрат бавно". “Видяхме толкова много тюлени да умират от мъчителна смърт, като ловците стреляха по ужасените малки, а след това се спускаха върху ранените, борещи се животни с дървени тояги."

Хората по целия свят се чудят защо България е единствената страна, която без да има пряк интерес от това подкрепя тази жестокост и гласува срещу забраната на ЕС върху продуктите от тюлени.

Ако България гласува срещу тази забрана България ще осъди милиони малки тюленчета, които ще бъдат брутално убити в Канада, и рано или късно ще допринесе пряко и за рязкото спадане на числеността на гренландските тюлени.

И не на последно място, това поставя страната ни във фокуса на кампаниите в защита на животните, като държава, отстояваща позицията на страни като Канада и Норвегия, свързани в случая с прояви на нечовешка жестокост, престъпна незаинтересованост с природозащитните принципи и експлоатиране на природните ресурси.

Надяваме се да преразгледате позицията на нашата страна по отношение на този важен проблем от световна значимост, и да подкрепите пълната забрана за използване на продукти от тюлени на територията на Европейската общност.

С уважение:
Ивайло Клисуров
Председател на УС на СНЦ ”Зелени Балкани - Стара Загора