Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно информацията за уволнение на директорите на Природните паркове Странджа, Витоша и Централен Балкан.

27.02.2009

Относно: Освобождаването на директорите на природен парк Витоша, Странджа и Врачански Балкан

ОТКРИТО ПИСМО

Уважаеми Дами и Господа,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” и
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА ЗАГОРА”

остро осъждат решението на Председателя на Държавната агенция по горите (ДАГ) доц. Юруков за освобождаването на директорите на природните паркове Витоша, Странджа и Врачански Балкан.

Като организации, работещи за опазване на биологичното разнообразие, както и за опазване и разширяване на системата от защитени природни територии в България сме изпълнявали различни инициативи, проекти и дейности в партньорство с националните и природни паркове. В тази връзка познаваме добре работата на дирекциите, постигнатите от тях успехи и предизвикателствата, пред които са изправени, особено през последните години.

Директорите на тези три парка са колеги с дългогодишен опит и множество професионални постижения и отличия. Те са уважавани и с утвърдено име и репутация сред природозащитната общност не само в България, но и в чужбина.

За нас липсват разбираеми професионални мотиви за едновременното им освобождаване.
От друга страна, известен ни е натискът на офшорни, туристически и строителни фирми, които имат намерение да усвояват ресурси в тези паркове и да ги застрояват. Предвид сериозния професионален опит и чистото професионално минало на тези колеги, единственото обяснение за освобождаването им е опит да се обезглави 1/3 от системата на българските защитени територии с цел усвояването им за частни интереси и застрояването им.

На нас ни е известно, също и че въпросните колеги са посочвали в докладни до прекия си началник големи злоупотреби и невнасяне на дължими държавни такси в бюджета на Република България от споменатите туристически, строителни и офшорни фирми. Връзката между това и уволнението им е ясна, според нас.
Възприемаме опита за тяхното уволняване също и като опит за прикриване на злоупотреби в особено големи мащаби.

Категорично се противопоставяме срещу опитите на някои държавни чиновници в ДАГ, с освобождаването на трима от най-авторитетните директори на природни паркове да „отворят широко вратата” за „инвеститори” и да поощрят унищожаването на биоразнообразието и природата на Витоша, Странджа и Врачански Балкан.

Категорично се противопоставяме на тези държавни чиновници от ДАГ с този акт, да всеят страх и сред останалите колеги от системата на парковите дирекции, които спазвайки законите изпълняват професионално своите задължения за опазване на дивата природа на България.

Заставаме зад всички колеги от системата на защитените природни територии, които имат смелостта и доблестта независимо от заплахите и натиска да изпълняват своите професионални и служебни задължения за опазване на дивата природа на България.

 

С уважение,

Валентина Фиданова
Член на УС на СНЦ „Зелени Балкани”
и
Ивайло Клисуров
Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора”

27.02.2009г.