Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно мафията в търговията със защитени видове

26.08.2011
СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: МАФИЯТА В ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вече повече от 23 години „Зелени Балкани“, като организация действаща в обществена полза се бори срещу бракониерството и търговията със защитени видове. Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия. Търговията със защитени видове в световен мащаб се нарежда на 3-то място, след трафика на наркотици и оръжия.
Тази доходоносна дейност е намерила отражение и в България, като поради своята непопулярност винаги е оставала встрани от погледа на правоохранителните органи.

През последните няколко години случаите на незаконен трафик на защитени видове и неправомерно отглеждане зачестиха главоломно. Най – емблематичната част от тях са свързани с лицето Стефан Гавраилов. Същия господин беше заловен на 27.03.2010 г. от служители на ГКПП Ферибот Видин, при опит за износ на 2 птици с фалшиви придружителни документи от изключително редкия за България вид ястребов орел (Hieraaetus fasciatus). Вида е включен в Приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, застрашен от изчезване в европейски мащаб и за неправомерни действия спрямо него се носи наказателна отговорност по чл. 272 от НПК. На този етап вече 1 година и 4 месеца след огромен труд хвърлен от Гранична полиция – Видин, Митница, РИОСВ – Монтана, МОСВ, МВР-Видин и Зелени Балкани няма практически резултат по случая, което при наличните доказателства и фалшиви документи е повече от странно и доста притеснително.

Също така, през последните няколко месеца в Спасителния център на Зелени Балкани, бяха настанени птици изпуснати или умишлено пуснати в София – скален орел (Aquila chrysaetos) в района на НДК, сокол скитник (Falco peregrinus brookei), средиземноморски сокол (Falco eleonorae) и голям ястреб (Accipiter gentilis), открит в контейнер за смет с 2 други, вече мъртви птици от този вид, в близост до дома на задържания. При друг случай, ловен сокол (Falco cherrug) бе забелязан на няколко места из столицата, но така и не бе хванат. Всички открити птици са маркирани с фалшиви пръстени, подобни на тези на ястребовите орли, заловени с фалшиви документи през март 2010г. и са намирани в района, в който живее лицето.

Съвсем скоро по информация на МВР, 50-годишният мъж е задържан след обиск на апартамента му, където са намерени безспорни доказателства, че този човек е извършвал подобна дейност от години.

За нас, лицето заловено на 27.07.2011г., е познато отдавна и това е човекът изнесъл от страната стотици грабливи птици от защитени видове в продължение на години и, вероятно поради неговите действия, от страната ни са изчезнали някои от последните екземпляри на изключително редки видове. При обиска в дома на задържания на 27.07.2011г., полицията е открила фалшиви сертификати за износ на птици и печат на МОСВ и Австрийското министерство на земеделието, горите и околната среда. Това,според нас, има пряка връзка с описания случай, за задържани на ГКПП - Ферибот Видин 2 бр. ястребови орли (Hieraaetus fasciatus) с фалшиви придружителни документи.

В тази връзка настояваме за активна намеса от страна на всички органи компетентни по случая. Ясно ни е, че в страната има много проблеми от всякакво естество, и че проблемите по опазване на околната среда и видовете е почти на последно място. Но в конкретния случай считаме, че са на лице неоспорими факти, както и възможности в законодателството след повече от 20 години незаконна дейност въпросните канали за търговия със защитени видове да бъдат пресечени и България да покаже на Европа и света, че е правова държава и въпреки трудностите е възможно да прилага стриктно Европейското природозащитно законодателство.
Все още продължаваме да вярваме, че отговорните министерства и Прокуратурата в България притежават необходимия капацитет и воля да изпълнят стриктно задълженията си съгласно Конституцията на република България и наказателно-процесуалния кодекс.


С уважение,

Ивайло Клисуров 
Председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"