Становища

default

Становище на Зелени Балкани във връзка с медийни публикации, уронващи престижа на Федерацията

01.12.2015
Становище на Зелени Балкани във връзка със статиите
„Частните екопроекти на зелените финансирани от държавата“
Силвия Кръстева, Вестник Труд - 17.03.2015г.  


Във връзка с посочените твърдения,
ЗАЯВЯВАМЕ

Зелени Балкани не управляват ЗМ „Калимок-Бръшлян“. Отдаването за управление на защитени територии става от МОСВ, по реда на Чл. 53. от Закона за защитените територии. Защитената територия не е отдавана на Зелени Балкани по този ред или под друга форма. Това всеки може да провери в МОСВ и съществуващите публични регистри за защитените територии. Съответно Зелени Балкани НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.

Планът за управление на ЗМ „Калимок-Бръшлян“ е разработен от чуждестранна консултантска фирма. Зелени Балкани не са бенефециент по проекта и не са участвали  в разработването на Плана. Зелени Балкани са вземали отношение по Плана единствено като експертна  и гражданска организация, като част от процедурата, предвидена по ЗЗТ за обществено участие. За това организацията НЕ е получавала никакви средтва.

Относно внушението, че организацията е получила големи суми за управлението на обекта за пореден път подчертаваме, че Зелени Балкани участват в сдружението „Калимок-Бръшлян“, но в ролята си на инициатори на концепцията за опазване на зоната и консултанти. Организацията не е бенефециент на суми по проекта и не е получила никакви средства за управлението на зоната.
 
Относно статията „Зелената Коза Ностра (Част 2): Как „еколозите” крадат милиони от Европа и държавата“


Зелени Балкани са автори на полевите проучвания и предложението за обявяване на защитената местност. Изготвянето на самата документация е важен принос на Зелени Балкани към изграждани на мрежата от защитени територии в страната. По закон МОСВ е преценило целесъобразността на предложението и е обявило защитената територия.

Обявяването на ЗТ „Калимок-Бръшлян“ става по реда на Закона за защитените територии. При обявяването на защитената територия частните земи НЕ СА отчуждени.  Основна част от земите са държавни и общински. Частниците собственици са присътвали на обществените обсъждания по реда на ЗЗТ и протести НЕ Е ИМАЛО. http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=146 – показва, че режима на защитената територия не отменя собствеността на земите и не нарушава правата на собствениците. Справка за предоставените становища може да се направи в протоколите от Обществените обсъждания, съхранявани от МОСВ.

Зелени Балкани не са бенефециент по проекта на МОСВ за Калимок-Бръшлян. Организацията няма НИТО ЕДНА СТОТИНКА приходи, за управлението на влажната зона, което може да се провери с годишните отчети на Организацията, които са публично доктъпни.  Зелени Балкани не носят отговорност за състоянието на влажната зона.          
   
Зелени Балкани не са получавали сума от 4 млн лева за „премахване на съоръженията на рибарника“. Не ни е известно за какво и на кого е била предоставяна такава и дали това изобщо е вярно.        

В статията се твърди, че „През 2006 година, без търг и без конкурс, с политическа протекция от тройната коалиция „Зелени Балкани“ на Тома Белев бяха избрани да картират местата, включени в „Натура”. В тази връзка подчертаваме, че Зелени Балкани са кандидатствали ИМЕННО НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА по реда на изискванията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС/МОСВ. Изискванията са публично достъпни на страницата на ПУДООС/МОСВ http://pudoos.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/ и както преди проектите на Зелени Балкани, така и след тях има  множество финансирани проекти по същият ред. Благодарение на неправителствената организация държавата бе значително подпомогната към изполнение на европейските ангажименти на страната.

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 НЕ СЕ УПРАВЛЯВА нито от Зелени Балкани, нито от друга неправителствена организация. Тя е международна мрежа, съществуваща във всички страни от ЕС и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНАТА. В България, НАТУРА 2000 се управлява по реда на Закона за биологичното разнообразие, за чието прилагане е отговорна МОСВ.               

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5128841
По отношение на нападките за политически протекции на Ангел Марин към Зелени Балкани, заявяваме, че: през 1988г. – 1 година преди “демократичните промени”, когато е създадена Зелени Балкани, Симеон Марин е един от основателите на организацията. Това той прави като студент първи курс в Пловдински университет, заедно с много други активни студенти. Създаването на Организацията е една от първите демократични прояви на гражданското общество.  По това време баща му е военнослужещ – началник РВА в 3та армия,   и няма отношение към политическия живот на страната. Зелени Балкани е основана и действала цели 14 години преди началото на мандата на Ангел Марин като вицепрезидент. За какви протекции въобще можем  да говорим?! В дейността си Зелени Балкани многократно са доказвали, че нямат политически обвързаностти и независимо от политическата сила, която е на власт, отстоява принципите, залегнали в Устава на организацията.

Относно твърдението, че за изграждането на НАТУРА,“организацията е „прибрала“ сумата 9 милиона, това твръдение не се базира на никакви факти. Общо в периода 2005 – 2008 Зелени Балкани са АДМИНИСТРИРАЛИ   1 352 750 лева за изпълнение ангажиментите на Р.България по Натура 2000, във връзка с присъединителния договор с ЕС. Тези средства се разходвани в обществена полза, под строгия контрол на донорите. Благодарение на тях  е изградена мрежата НАТУРА 2000 в България, БЕЗ КОЕТО СТРАНАТА НИ НЕ БИ МОГЛА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕС. Тези средства са били предназначени за реални дейности, от тях не е формирана печалба и няма облагодателствене на никакви частни лица – било то от нащата или други организации.  В тази връзка изказвания, че организацията е „прибрала“ срествата са не просто манипулация, а откровена лъжа.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"
моб. тел. 0887574699