Становища

default

Становище относно решението на Върховния административен съд да заличи Природен парк Странджа

02.07.2007КОАЛИЦИЯ "ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ"

Становище относно решението на Върховния административен съд да заличи Природен парк Странджа

На 30 юни 2007 5-то отделение на Върховния административен съд в състав Андрей Икономов (председател), Иван Раденков и Юлия Ковачева заличи Природен парк Странджа, най-голямата защитена природа територия на Балканския полуостров. Съдия Ковачева не е подкрепила решението и е депозирала своето особено мнение.

Считаме решението на съда за недопустимо и абсурдно по следните причини:

1. Съдебното решение е изпълнено с явни фактологични грешки и неточности, което показва ниския професионализъм на част от българските съдии.
2. Продължава практиката от последната година за основаване на съдебни решения на несъществуващи законови текстове. Независимо от нашите предупреждения от 2006година до Висшия съдебен съвет, българските съдилища продължават да използват грешни правно-информационни системи;
3. Съдиите Андрей Икономов и Иван Раденков в мотивите на решението посочват, че липсват доказателства за съгласуване с компетентните ведомства на заповедта за обявяване на парк Странджа. За разлика от тях, съдия Юлия Ковачева е успяла да види представените пред съда съгласувателни документи.
4. В мотивите на решението са посочени тези, които не са били предмет на дискусия в рамките на съдебното производство, като например индивидуализирането на земеделските земи от община Малко Търново, включени в Природен парк Странджа.
5. Двамата съдии използват твърдения, които нямат отношение към спора, но служат за създаване на негативно отношение към заповедта за обявяване на парк Странджа
6. Двамата съдии установяват нищожност на заповедта за парка и по този начин обявяват, че поне 4 дела касаещи парк Странджа, разглеждани до момента от ВАС от техните колеги (едното от които водено от председателя на ВАС г-н Пенчев), са неправилно решени. Интересно е как 14 други съдии от ВАС не разпознаха заповедта за обявяване на парка за нищожна, а се позоваха на нея при вземане на решения.
7. Независимо, че ВАС декларира, че е въвел разпределение на делата на случаен принцип между съдиите, в този случай между първото и второто заседание по делото председателят на отделението беше сменен с г-н Андрей Икономов, който ръководеше делото срещу Защитена местност Камчийски пясъци, завършило със заличаване на този уникален за Европа защитен природен обект през 2006 г.


Коалиция „За да остане природа в България” изказва следната позиция:

- Считаме решението на съда за поредния фарс в България, целящ унищожаването на защитените природни територии заради частни и корпоративни интереси;
- Считаме решението на съда като поредното доказателство за голямата вреда за обществото, произтичаща от нереформираната съдебна система;
- Считаме това решение за поредния пример, който доказва, че оценките на Европейската комисия в мониторинговия доклад, касаещи съдебната система в България, са прекалено меки и не отразяват реалното й състояние.

В обобщение на горното считаме, че в българската съдебна система липсват гаранции и предпоставки за прозрачен, ефективен и справедлив съдебен процес. Ето защо ние сериозно дискутираме възможността за предприемане на всички необходими действия за събиране на обществена подкрепа от гражданите на Европейския съюз за налагане на предпазна клауза в глава правосъдие и вътрешен ред.

Освен това ще обърнем към Съвета на Европа, Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съд за правата на човека с предложения за действия, които да гарантират бърза и ефективна реформа в българската съдебна система и защитата на българската природа, респективно на обществения интерес.

Ние продължаваме да настояваме Народното събрание спешно да предприеме законодателно решение, което да потвърди всички издадени до момента укази, решения и заповеди за обявяване и промени в защитените територии. Така ще бъдат защитени от недобросъвестно посегателство българските природни защитени територии, които заемат само 5% от страната.

За контакти:
Тома Белев, Асоциация на парковете в България, 0888 100 373
Веселина Кавръкова, WWF – Световен фонд за дивата природа, 0888 269 509


В коалицията участват: Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” и WWF Дунавско–Карпатска програма България