Новини

default

Стартира проект “Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността” – Black Sea Watch

***
19.02.2016
Черно море е една от най-уязвимите екосистеми в Европа поради затворения си басейн и факта, че в него се вливат някои от най-големите реки на Европа (Дунав, Днепър, Дон). Мерките за опазването на тази крехка екосистема трябва да включват различни сектори, а обществото през последните години става все по-чувствително към екологичните проблеми и проявява желание за действие към намаляване на натиска върху тази уязвима екосистема. Ето защо сдружение „Зелени Балкани” и фондация TUDAV, Турция стартират съвместен проект “Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността” – Black Sea Watch. Основната цел на проекта е опазване на морското биологично разнообразие на Черно море чрез т. нар. „гражданска наука”, която се осъществява от заинтересовани любители от широки слоеве на обществеността. Модерни инструменти като приложение за смартфон и уеб-базирана база данни ще дадат възможност на всеки гражданин, който обича морето и неговите обитатели да се превърне в морски биолог и да събира данни за биоразнообразието в Черно море.


Надяваме се, че ползването на модерни средства ще помогне за по-доброто информиране на обществеността относно проблемите, пред които е изправено Черно море и ще привлече повече хора към опазване на уязвимите му обитатели.

Проектът се съ-финансира от Европейския съюз и Република Турция в рамките на програма  Диалог за гражданско общество „Околна среда”. 

Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org