Книги, публикации, сборници

Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови, 2001г.

Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови, 2001г.

Стратегията е издадена от Световния фонд за дивата природа - WWF в партньорство с Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и Федерация “Зелени Балкани”.
В изданието е представена стратегическата рамка за опазване и възстановяване на заливните гори на дунавските острови.

Издадено от WWF
Мека корица
Страници 44
Език – български, английски