Структура и управление

default

Структура и управление

„Зелени Балкани” е природозащитна организация, структурирана на федеративен принцип. Тя включва няколко юридически лица – „сдружения с нестопанска цел”.
Такива са: „Зелени Балкани” (дружеството в Пловдив), „Зелени Балкани – Стара Загора”, „Зелени Балкани – Поморие” и „Зелени Балкани – Русе”.

Централният офис на организацията е в Пловдив, освен това постоянни представителства Зелени Балкани има в Стара Загора, София и Бургас. Като част от дейността на организацията в Стара Загора действа единственият в страната Спасителeн център за диви животни.

Към организацията действат 25 кореспондентски цeнтъра – неформални групи по места, на територията на цялата страна, които ни оказват съдействие в дейността ни.

Съгласно Устава на „Зелени Балкани”  върховен орган на сдруженията е тяхното „Общо събрание”.

Сдруженията имат Управителни съвети, които се избират на Общите събрания въз основа на принципите описани в Устава. Управителните съвети от своя страна избират своите Председатели.

Управителните съвети са и оперативните органи, които ръководят дейността на сдруженията съобразното целите и устава. Отделните направления на работа на организацията се ръководят от Директори и отговорници (такива са например Директор по природозащитата, Отговорник „Управление на природни ресурси”, Директор по развитието, Финансов директор и пр.). Те се избират от Управителния съвет.

Всеки отдел има съответните служители, които са под прякото управление на ръководителя на съответното направление.

Служителите, с неоценимата помощ на доброволците, отговорят за прякото изпълнение на дейностите по съответното направление.