Новини

Студенти, практиканти, помощ на египетските лешояди

Студенти, практиканти, помощ на египетските лешояди

20.07.2020
Дейностите, осъществявани тази година в рамките на проект „Студентски практики - фаза 2“ на МОН  в Спасителния център на Зелени Балкани са вече факт! Десетки бъдещи ветеринарни лекари, обучаващи се в Тракийския университет в Стара Загора потърсиха Центъра, като място за провеждането им. Някои от тях вече започнаха посещенията си при нас и се включиха активно в работата на екипа ни в амбулатория, и на терен.

Така, например, през изминалата седмица от практиканти в Центъра бе осъществено подхранването на египетските лешояди в района на Провадия. Както може би вече знаете, от години там, екипът на Зелени Балкани, съвместно с нашите колеги от БДЗП, се грижи за общо три двойки от този рядък вид.

Подхранванията, които правим регулярно, целят подпомагането на птиците в усилията им да търсене на храна и отглеждане на поколението си. От друга страна посещенията ни са свързани със срещи с представители на местната общност – животновъди, ветеринарни лекари, кметове и кметски наместници. На тях разказваме за работата си и търсим съдействие при разрешаването на различни ситуации в процеса на работата ни.

В същото време, използвахме присъствието си там, за да източим фотокапаните, поставени на една от площадките за подхранване. Вижте какви кадри са уловили те!
 
Дейността се финансира от община Прага,  и зоопарк Прага в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".