default

ЦЕЛЕВИ ДАРЕНИЯ

Вие можете да дарите средства за изработването на волиери, платформи за гнездене, къщички за птици и пр., като по този начин пряко подпомогнете опазването на природата. Тук са изброени някои възможности, но вие също можете да предложите своите идеи. Този вид дарения са и добра възможност за реклама на фирми или организации, чиято помощ може да бъде популяризира от нас по различни начини. 

Изграждане на волиери за дейността на Спасителния център за диви животни - Вие можете да дарите средства, които да бъдат използвани в единствения в страната Спасителен център за диви животни. Ежедневно в него постъпват хиляди пациенти от цялата страна, които след възстановяването си се връщат в природата. Центърът е незаменима част от програма за реинтродукция - връщане в нашата природа на изчезнали за България или редки видове, като в него се развиват програми за размножаването им в неволя. На изработената с Вашата подкрепа клетка може да бъде поставена рекламна табела, или по друг начин да се популяризира, оказаното от Вас съдействие. 
За контакт: Ивайло Клисуров, е-mail: iklisurov@greenbalkans.org

Изработка и монтаж на информационни табели - информационни табели за биоразнообразието и с други цели могат да бъдат поставени в различни точки на страната и с различна цел - за да приканим хората да не замърсяват, за да ги информираме за присъствието на рядък вид, за режима на защитени територии и пр. Цената на една информационна табела може да варира от 50 до над 1000 лева, в зависимост от размерите, материaла, мястото за монтиране и прочие. Табелите са добър начин за рекламиране на подкрепата, която сте оказали за опазване на приодата, чрез поставянето на лого, фирмен знак или информация за вас, вашата фирма или организация. 
Ако имате идеи и желаете да дарите средства за изработката на информационни табели, свържете се с нас.
За контакт: Елена Стоева, е-mail: etilova@greenbalkans.org

Изработка и монтиране на платформи за гнездене на щъркели - белият щъркел е сред най-обичаните от българина видове. Можете да помогнете за опазването на белия щъркел, като дарите средства за изработването на платформи за гнездене, които обезопасяват и в чести случаи на практика спасяват щъркеловите гнезда. С наше съдействие, платформата може да бъде монтирана в населено място по ваше желание, или там, където има необходимост от това. 
Схема на платформата можете да видите тук:
За допълнителна информация за цената на платформите и за дейностите за белия щълкел: Димитър Попов - e-mail:dpopov@greenbalkans.org.

Ако имате други предложения, идеи или запитвания, обадете ни се!
Елена Стоева 
e-mail: etilova@greenbalkans.org 
или ни се обадете на телефон 0887574699 – Елена Стоева.