Новини

Търсете лешоядите на свобода!

Търсете лешоядите на свобода!

05.11.2010
Волиерите бяха отворени на 27ми октомври, като в рамките на официална церемония с много гости бяха пуснати две птици в Сините камъни, а останалите общо 24 птици в четерите целеви територии бяха оставени сами да изберат кога да излязат. След това историческо събитие, нашите екипи от Зелени Балкани, Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна са на терен, за да следят адаптацията и поведението на птиците на свобода.

Както вече знаете, птиците са маркирани с жълти крилометки с черни букви и PVC пръстени и ще разчитаме на съдействието на всички колеги, приятели и природолюбители, които да се обадят, ако ги видят. Седем от птиците бяха маркирани с радио-предаватели, а една с прототипен GPS/GSM предавател, разработен от Зелени Балкани и „Електронинвест” ООД. Към момента прототипния предавател работи добре и изпраща редовно сигнал за местоположението на птицата, а честотите на на поставените радио-предаватели и разпределението на птиците по места следват по-долу.

Ситуацията с птиците към момента е следната:

• Врачански Балкан – освободени бяха птици с крилометки KOT, KOR, K1N, K1L, KOX, K1M, KOW. Две от тях бяха маркирани с радио-предаватели, но по-възрастната птица успя да скъса закрепящия ремък и се наложи предавателят да бъде свален. Към 04.11.2010 г. в района на волиерата са наблюдавани пет от освободените птици.
• Централен Балкан – освободени бяха птици с крилометки K1J, K1A, K1W, K16, K17, K18, K20, K21. Това освобождаване бе специално съгласувано с Комисията по реинтродукция, защото това са птици от втория трансфер лешояди, които пристигнаха едва тази година и са с най-малък престой в клетките. Въпреки това, към 3.11.2010 г. четири от осемте птици бяха наблюдавани в група в района на волиерата. Една от птиците – K1W, която е зоопаркова птица, се придържа към самата волиера.
• Природен парк "Сините камъни" - пуснати бяха K02 – маркиран с прототипен предавател и К03 – възрастна птица, докарана от колегите от ФДФФ от Кресна. Останалите птици, които напуснаха сами волиерата са маркирани с крилометки: К00, К01, К04, и К06. К05, която е зоопаркова птица, докарана от Злин, Чехия, седмица след отварянето на вратата, е все още във волиерата. За разлика от другите целеви територии, в Сините камъни лешоядите са пръснати и не стоят в група. К02 е в района и постоянно влиза, излиза, а понякога и нощува във волиерата. К03 напусна района и последно сигнал от него бе хванат южно от Елхово. На 3.11.2010 г., сигнал от К04 е улавян в района и е наблюдаван още един от лешоядите.
• Котленска планина – освободени бяха птици с крилометки КОН, KOL, KOJ, KOM и още четири лешояди, маркирани както следва: два с метални пръстени, един със син пръстен F08 и един със зелен пръстен B14 и бяла крилометка G7. На 1.11.2010 г. седем от осемте птици са наблюдавани да се хранят в района на волиерата.

Молим всеки, който забележи някоя от птиците, да се свърже с екипа ни както следва:

Зелени Балкани – централен офис – 032 62 69 77
Врачански Балкан – Георги Стоянов – 0888734503
Централен Балкан – Иван Радунчев – 0884056692
Сините камъни – Илиян Стоев – 0884005546
Котел – Лъчезар Бончев – 0897061100

Ще ви държим в течение!

За повече информация:
Елена Кметова – координатор на проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278
e-mail:
ekmetova@greenbalkans.org, моб. тел. 0885219557


Опис на честотите за радиотелеметрия и маркировките на лешоядите. 26,50 KB b (xls) свали