Проекти

default

Участие на НПО в подготовката на Закон за биологичното разнообразие

Период: 01.01.2001 – 31.03.2001г.

Финансираща организация: фондация ТАЙМ-екопроекти