Новини

Участие на Зелени Балкани на Третата Международна конференция по зоонози, зоология и епидемиология

Участие на Зелени Балкани на Третата Международна конференция по зоонози, зоология и епидемиология

02.11.2019
На 21-23 октомври 2019 г., в гр. Хисар се проведе Трета Международна конференция по зоология, зоонози и епидемиология, организирана от Катедра „Зоология“ на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Национален център по заразни и паразитни болести, ИБЕИ-БАН, Медицински Университет Пловдив и Научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести.

На Конференцията присъстваха представители на Център за контрол на болестите в Тирана – SECID, Българска агенция по безопасност на храните, Българско сдружение по иновативна медицина, Директори и епидемиолози от РЗИ в страната, ЦОР и ветеринарни специалисти от всички регионални ДБХ, Катедрите по епидемиология на петте Висши медицински университета в София, Пловдив, Варна, Ст. Загора и Плевен и Военномедицинска академия.

В биологичната част бяха засегнати интересни и актуални теми като проблема с намаляващите популации на местната балканска медоносна пчела, факторите определящи разширяването на ареала на боровата процесионка и проследяване на ДНК увреждания в клетки на ивичеста мишка като биомаркер за генотоксичност.

От страна на Зелени Балкани бяха представени данни за численост и плътност на популацията на китоподобните бозайници в акваторията на ЗЗ Странджа.

В постерната сесия участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с интересни проучвания и данни от различни области. Огромен интерес предизвика постерът на Зелени Балкани, ИО-БАН и ПУ, представен от Димитър Попов и колеги, на тема „Пингърите като смекчаваща мярка за приулова на китоподобни бозайници при риболов на калкан в България“. Липсата на проучвания  в тази област, както и събраните до момента данни от пилотното проучване, проведено през пролетта и лятото на тази година, оживиха дискусиите и показаха, че това е тема, вълнуваща както пряко заинтересования риболовен отрасъл, така и научната общност.

За допълнителна информация:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org