Новини

Участници в трансграничен проект посетиха Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка, община Свиленград

Участници в трансграничен проект посетиха Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка, община Свиленград

14.02.2018
Посещението бе част от проект по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз.
 
На 8ми февруари група природолюбители от Турция и България гостуваха на Зелени Балкани в Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка. Района е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - Защитена Зона ,,Сакар“ BG 0002021. Събитието бе организирано от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“, с. Левка в рамките на учебно пътуване, провело се на територията на Хасковска област в периода 08-11.02.2018. Инициативата бе част от проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. От страна на партньорите по проекта участваха представители на турската неправителствена организация DAYKO и представители на НПО, администрация и граждани от Р. Турция.

Екипа на Зелени Балкани представи пред своите гости методите които са използвани в процеса за Възстановяване на белошипата ветрушка като гнездящ вид в България, които природозащитниците използваха в рамките на проект финансиран по Програма LIFE на ЕС. Гостите се запознаха от близо с дейностите на Зелени Балкани в района на Защитена Зона ,,Сакар“, част от НАТУРА 2000 , насочени към опазването на белошипата ветрушка , царския орел и други редки, и защитени видове и местообитания.

Международните участници останаха изключително впечатлени от постигнатите успехи на Зелени Балкани и възстановяването на белошипата ветуршка в България, след като вида се е считал за изчезнал, като гнездящ от пределите на страната.
 
За допълнителна информация
моб. тел.: 0885 609289, е-mail: ggradev@greenbalkans.org