Новини

Ученици от СИП по биология на гости на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Ученици от СИП по биология на гости на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

16.05.2019
Вчера, в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, имахме вълнуващо посещение от 40 ученика от СИП по биология от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора.

Децата бяха сборна група от IХ и Х клас с изразен интерес към природата и нейното опазване. Направихме презентация за работата на ветеринарните лекари в клиниката на Спасителния център на Зелени Балкани, както и за някои от историите на нашите пациенти. Поговорихме си обстойно за антропогенното въздействие върху дивите животни и какво правим за тяхното опазване.

Учениците показаха добри познания за изчезналите и защитени видове животни, а при нас имаха възможността и да се запознаят с дейностите ни по възвръщане на видове, които вече не гнездят на територията на България, като брадат лешояд, черен лешояд, белошипа ветрушка, ловен сокол и др.

Посещението се случи в рамките на месеца на НАТУРА 2000 и бе обърнато внимание на екологичната мрежа и видовете, включени в директивите за птиците и местообитанията. Разказахме на учениците за териториалният й обхват в България и Европа, както и за позлата от нейното обявяване.

Благодарим на младите ни съмишленици, както и на г-жа Таня Дачева, ръководител на групата за проявения интерес към нашата дейност!

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни се осъществяват със съдействието на проект: