Новини

Уникални снимки на белошипи ветрушки в снежната Сакар планина

Уникални снимки на белошипи ветрушки в снежната Сакар планина

27.02.2018
Не е известно подобни кадри на белошипи ветрушки в снежна обстановка да са документирани на друго място в Европа!
 
Подранилите със завръщането си от Африка, белошипи ветуршки се оказаха в плен на зимата и снега в Сакар. Така, редките птици, които обичайно прекарват зимата на юг в безснежните райони, се сблъскаха с ново предизвикателство за тях. Натрупалият се сняг в Сакар изненада 3 от редките соколочета, които вече се бяха завърнали в района на колонията на вида, създадена от Зелени Балкани в Защитената Зона Сакар, част от Натура 2000. В Европа тези птици се размножават основно в южните части на континента и предвид че всяка зима мигрират на юг, до момента няма наблюдение на белошипи ветрушки на фона на снежен пейзаж.

Екипът на Зелени Балкани не остана безучастен и организира изкуствено подхранване на птиците, за да подпомогне тяхното оцеляване в тези тежки метеорологични условия. Шансът да направи рядката фотография се падна на Стелиана Стамова от местното сдружение ,,Природен Парк Сакар“.
Литературните данни показват, че малки числености от тези редки птици остават да зимуват в Испания и на остров Сицилия, но това са територии където снегът е почти непознат.

Благодарение на силната си привързаност към колонията която обитават в района на село Левка в Сакар, биологичният часовник на тези птици ги подтиква да се завръщат в района на гнездене почти по едно и също време през последните три години.

От Зелени Балкани вече споделихме информацията за мъжката ветрушка BFZ, която през 2016 и 2017 г., се завърна от миграция на 23-ти февруари, а през тази година на 24 същия месец. Но все пак това е първия случай, в който снегът заварва в района топлолюбивите птички.

За да се погрижи за тях екипът ще продължи да извършва изкуствени подхранвания със специализирана храна, подходяща за редките соколчета, които обикновено се хранят с насекоми, някои гризачи  и дребни влечуги. В тази снежна обстановка, птиците са неспособни да ловуват и да откриват обичайната си плячка под снега, което изправя пред изпитание тяхното оцеляване.
 
За контакти :
 Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289                               
е-mail : ggradev@greenbalkans.org