Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ"

Златка Николова

Златка Николова

Председател УС.
Ръководител финансов отдел.
Отговаря за планирането и разходването на средствата на организацията, изготвя финансово-счетоводните отчети за дейността на организацията.

 

Евгений Даков

Евгений Даков

Член на УС.
Работи в сферата на компютрите, а в личния си живот е фотограф - любител, създател на уеб сайтове, природозащитник и доброволец в Зелени Балкани над 10г.

Георги Стойчев

Георги Стойчев

Член на УС.
Консултант и одитор на системи за управление. По убеждения природозащитник, хуманист, защитник на гражданските права за достоен живот. По образование инженер по биотехнологии.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ - СТАРА ЗАГОРА"

Елена Стоева

Елена Стоева

Председател на УС.
Отговаря за организирането и осъществяването на публични и информационни кампании на Зелени Балкани. Еколог по образование.

Ивайло Клисуров

Ивайло Клисуров

Член на УС.
Управител на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора. Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни и ръководи персонала на Центъра. Отговаря за развитието на организацията и дейностите и в Стара Загора. Еколог по образование.

Георги Дулев

Георги Дулев

Член на УС. Ръководи дейностите на организацията в гр. Раднево. Доброволен сътрудник на организацията.
Eколог по образование.