Проекти

default

Увеличаване на капацитета на Зелени Балкани за екологично образование

Период: 15.04.2005 - 30.08.2005г.

Финансираща организация: Корпус на мира - България

Дейности: увеличаване на капацитета на Зелени Балкани да обучава настоящите си доброволци и да набира и поддържа нови, за да подобри качеството на работа на организацията. Провеждат се серия от обучения на доброволци и персонала по компютърни програми за управление на база данни. Подобряване на Доброволческия Ресурсен Център.